Mevcut okul binası 1993 yılı başında inşaatına hayırsever merhum ÖMER MATLI tarafından başlanmıştır. Bina inşaatı 1993 yılı sonunda bitirilmiştir. O dönemde ilçede yükseköğrenime ihtiyaç duyulması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/12/1994 tarih ve 49115 sayılı yazısına istinaden İlköğretim Genel Müdürlüğünün 10 Mart 1995 tarih ve 2103 sayılı yazısı ile çeşitli yazışmalar sonucunda 3 yıl süre ile ULUDAĞ Üniversitesine (Karacabey Meslek Yüksekokulu açılmak üzere) tahsisi yapılarak yüksekokul olarak hizmet vermiştir.

1999-2000 Öğretim yılından itibaren Milli Eğitime devredilerek Ömer Matlı İlköğretim Okulu olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlk açılıştaki kadrolu öğretmenleri; Ayten FİDAN,Cemalettin ÖZÇELİK,Emin Zafer BİRCAN,Müdür Yardımcısı Erol PARİK ,Hasan ARGIN ve Şakir EKİL olup, kurucu müdürlüğünü ise Mustafa Kemal YAZAR yürütmüştür.Okulumuz 2 yıl süreyle normal eğitim vermiş, 2001-2002 öğretim yılından itibaren ikili eğitime geçmiştir.Okul 2001 yılı yaz döneminde onarıma alınarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından binanın onarımı tamamlanmıştır.

Hayırseverimiz merhum ÖMER MATLI nın oğulları Özer ve Önder MATLI kardeşler eğitime % 100 Destek kapsamında yapılacak ek binanın, mevcut okul bahçesinin daraltılmadan en uygun yerine yapılması konusundaki temennileri değerlendirilerek çalışmalar sonuçlandırılmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan TURHAN tarafından 25 Kasım 2004 tarihinde gerekli evraklar kendilerine teslim edilmiştir.Ek binanın temel atma töreni 13 Aralık 2004 Pazartesi günü yapılmıştır. Fakat 15 Temmuz 2004 tarihinde 8 derslikli olarak yapılan protokol 24 Şubat 2005 günü yenilenerek 16 derslikli ek bina olarak revize edilmiştir.Ek bina inşaatı 2005 yılı Eylül ayında tamamlanarak okul tek bina olarak hizmet vermeye devam etmektedir.