ÜRÜNLERİMİZ

Yörsan adının geleceğe taşınması için, Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi olarak, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bize olan güveninden ve dürüstlük ilkemizden asla taviz vermeyiz. Dürüstlük, Yörsan’ın kalite yönetimi politikasının temelini oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda; süt ürünleri üretiminde çevreye duyarlı bir şekilde, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, yönetim sistemlerinin sürekli gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını aralıksız olarak yürütmekteyiz.

KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Stratejik yönümüz olan süt ürünlerimizin üzerindeki Yörsan markamız bu ürünlerin iyi üretim  uygulamaları ile ürün özgünlüğünü bozmadan güvenilir ürünler olduğunu, yasal ve müşteri gerekliliklerini karşıladığına ilişkin taahhüdümüzdür.

Müşterilerimiz işimizin odak noktasıdır. Görevimiz; müşteri isteklerini anlamak ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermektir.

Yönetimimiz ‘’ Operasyonel Mükemmellik ‘’ olarak tanımlanan;

1 – Önce İş Güvenliği

2 – Doğru Zamanda Doğru Miktarda Üretim

3 – Kaliteli Üretim

4 – En Uygun Maliyetle Üretimi gerçekleştirmek için süreçlerine liderlik eder.

Tüm çalışanlarımız kurumsal kültürün oluşturulmasından, müşteri talepleri dahil uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve süreçlerini iç ve dış bağlamı gözeterek risk ve fırsat yönlü analizlerle sürekli iyileştirilmeyi taahhüt eder.

Sistem gereklilikleri konusundaki bilincimizi tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kapsamında geliştiriyoruz.

Yörsan A.Ş olarak; Kalite, gıda güvenliği kapsamındaki faaliyetlerini bilimsel verilere dayalı, önleyici yaklaşım, açık iletişim, takım çalışmaları ve denetimlerle tüm organizasyonunda mükemmel olarak yürütmeyi hedefler.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yörsan A.Ş çevremizi en değerli kaynağımız olarak kabul eder. Bu nedenle faaliyetlerimizle ilişkili işlemler sırasında oluşabilecek tehlikeleri kaynağında yok ederek çevresel etkileri kabul edilebilir değerlerde tutmayı hedefler.

Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dahil, şirketimizin amaç ve bağlamı ile uygunluğunu, her türlü atık oluşumu ile doğal kaynak ve hammadde tüketimini optimize ederek çevreye olası kirliliği minimum seviyeye indirgeyerek ekosistem dahil çevreyi korumayı,
  • Çevre kapsamında meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri alarak performansımızı,
  • Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı ve teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
  • Eğitim ve iletişim ile alt işverenlerimiz dâhil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci ve kültürü oluşturmayı,
  • Çevre ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, sürdürülebilir performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

TS EN ISO 17025 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi
2004 yılında kalite sağlama laboratuvarımız, Laboratuvar Yeterlilik Belgesi almıştır. Yörsan, süt sektöründe Laboratuvar Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan ilk süt ve süt ürünleri firmasıdır, gıda sektöründe ise bu belgeyi almaya ilk hak kazanan öncü firmalardandır. Laboratvuar Yeterlilik Belgesi’nin tüm şartlarının sağlanması ile kalite sağlama laboratuvarımızda bir yönetim sistemi uygulandığı, bu sistemin teknik olarak yeterli olduğu ve geçerli teknik sonuçların sağlandığı ortaya konlmuştur. Bu belge, üretimin her aşamasında ve ürünlerde kalitenin sağlandığının güvencesidir.

Kalite Belgelerini İnceleyin