ÜRÜNLERİMİZ

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Ağustos 2014 Salı günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Visnezade Mahallesi, Suleyman Seba Caddesi, No: 32, 2. Kat, Akaretler / Besiktas Istanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2013 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, Şirket merkezlerimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
 3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
 4. Denetçi Raporunun okunması,
 5. 2013 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 7. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ömer Meseretçioğlu’ndan boşalan üyeliğe Cem Pasinli’nin atamasının onaylanması,
 8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
 10. Denetçinin Seçimi,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396.nci maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
 12. Dilek ve Temenniler.